Strona główna > Wiedza, umiejętności > Treści

Ogólne zasady wyboru filtra rurowego

Oct 03, 2019

1. Średnica importu i eksportu: Zasadniczo średnica wlotowa i wylotowa filtra nie powinna być mniejsza niż średnica wlotu dopasowanej pompy, co jest zasadniczo zgodne ze średnicą rury wlotowej.

2. Ciśnienie nominalne: Określ poziom ciśnienia filtra zgodnie z wysokim ciśnieniem, które może wystąpić w przewodzie filtra.

3, wybór liczby otworów: rozważ przede wszystkim rozmiar cząstek zanieczyszczeń, które mają być przechwytywane, zgodnie z wymaganiami procesowymi procesu medialnego. Rozmiar ekranu, który może zostać przechwycony przez różne specyfikacje ekranu, można znaleźć w poniższej tabeli.

4. Materiał filtra: Materiał filtra jest zasadniczo taki sam jak materiał podłączonej rury procesowej. W przypadku różnych warunków pracy rozważ filtr z żeliwa, stali węglowej, stali niskostopowej lub stali nierdzewnej.

5, obliczanie straty rezystancji filtra: filtr wody, zgodnie z ogólnym obliczeniem znamionowego natężenia przepływu, strata ciśnienia wynosi 0,52 ~ 1,2 kpa https://www.inocofiltration.com/