Strona główna > Wiedza, umiejętności > Treści

Unikaj nieporozumień dotyczących dokładności filtracji

Sep 27, 2019

Filtracja jest kompleksowym procesem technicznym, który pozwala na separację ciał stałych od cieczy i ciał stałych poprzez pory mediów filtracyjnych i udział urządzeń filtrujących. Ze względu na różnorodność zastosowań i celów zastosowania punkt początkowy i cel efektu filtracji są bardziej skomplikowane, zarówno całkowity efekt separacji ciało stałe-ciecz lub ciało stałe-gaz, jak i rozmiar i ilość cząstek stałych zatrzymywanych przez kołdrę . Rozmiar cząstek stałych zawartych w działaniu klarującym filtratu i tym podobne, można wykorzystać do wykazania efektu filtracji w prostej relacji.

Nominalny poziom filtra (nominalna dokładność filtracji) to wielkość cząstek małych cząstek, które mogą być zatrzymywane przez media filtracyjne na określonym urządzeniu filtrującym, rozmiar dużych cząstek wchodzących do filtratu lub zdolność filtracyjna mediów filtracyjnych lub filtruj do cząstek o różnych rozmiarach. . Mogą określić nominalny poziom filtracji dla danego stężenia układu zawieszenia przy 90% (i 95%, 98%) masie odcięcia w określonych warunkach badania.

Amerykańskie Centrum Badań Fluid Dynamics określa wielkość cząstek, która wynosi 99% wydajności filtracji dla klas filtracji i odpowiadającą jej szybkość filtracji 95% dla nominalnej filtracji cząstek (nominalna dokładność filtracji). https://www.inocofiltration.com/